مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۷ بهمن ماه ۹۸
🔊 #سخنرانی آیت الله صدیقی
🔊 بخش اول #روضه | صبح و شب راهی بازار شدن می ارزد
🔊 بخش دوم #روضه | نشد از چهره ام غم را بگیری
🔊 بخش سوم #زمینه | بی تابم و حزینم من ام بی بنینم
🔊 بخش چهارم #شور | غمی که همیشه میمونه تو دلم

یک دیدگاه