مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۹مهرماه ۹۷
🔊 #سخنرانی حجت السلام طالب پور |با موضوع تحلیل مسائل روز
🔊 بخش اول #مناجات | از خودم دلخورم آقا که تو را یادم رفت
🔊 بخش دوم #روضه | از روی ناقه زمین خورد رقیه
🔊 بخش سوم #زمینه | راه نزدیکِ از اینجا تا حسین
🔊 بخش چهارم #واحد | هوایِ تو داره دلِ بی کسم واسه کربلا خیلی دلواسپم
🔊 بخش پنجم #تک | اگر که عمرِ زیادم دهد خدای حسین

یک دیدگاه