مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲۱ آذر ۹۸
🔊 #سخنرانی حاج حسین یکتا
🔊 بخش اول #مناجات | رد نکردی تو مرا گرچه گنه کار شدم
🔊 بخش دوم #روضه | حسین جان نبودی ببینی که زینب چه دیده
🔊 بخش سوم #زمینه | با بغض گریه داری میگم با بی قراری
🔊 بخش چهارم #شور | یه تنه یه لشکری تو جانشینِ حیدری تو
🔊 بخش پنجم #شور | رفیقِ روزهای تنهاییم یه شهیدهِ گمنامِ

یک دیدگاه