مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲۳ خرداد ۹۸
🔊 بخش اول #مناجات | آرزوی دیدنت را میبرم آیا به گور
🔊 بخش دوم #روضه | حیف اینها همه خواب است و خیال
🔊 بخش سوم #زمینه | بی حرم آقا یه عمرِ با غم تو میسوزیم و میسازیم
🔊 بخش چهارم #شور | گروه خونم حسنه سامونم حسنه
🔊 بخش پنجم #شور | قلبم میگه این عین یقینه
🔊 بخش ششم #شور | به آوای علی ولی الله به امضای علی ولی الله
🔊 بخش هفتم #مدح | دیشب به سرم باز هوایِ دگر افتاد

یک دیدگاه