مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲۴ آبان ماه ۹۷
🔊 #سخنرانی با موضوع سیری در زندگی امام حسن عسکری (ع)
🔊 بخش اول #مناجات | خیر بیمار زمین خورده اگر تسکین است
🔊 بخش دوم #روضه | آقایِ سامرا چِقَدَر ناتوان شدی
🔊 بخش سوم #زمینه | السلام علیک ایها العسکری، نوکرات رو آقا سامرا می بری
🔊 بخش چهارم #واحد | یا علی گفتیم و راهِ عشق را پیموده ایم
🔊 بخش پنجم #واحد | گدایِ کوی تو آقاست یا اباالحجه
🔊 بخش ششم #تک | جان بر کف و اشاره جانانم آرزو است
🔊 بخش هفتم #شور | بیخود زِ نوایِ دلِ دیوانه‌ی خویشم
🔊 بخش هشتم #شور | مدیونِ حسَنَم اگه سینه زَنَم

یک دیدگاه