مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲۵ مرداد ماه ۹۷
موضوع سخنرانی | تحلیل مساعل روز
بخش اول مناجات | ای آنکه زِ هجر تو ندیدیم رهایی
بخش دوم روضه | سوی گودال سرازیر شده کاری کن
بخش سوم زمینه | داره میرسه به گوش صدای یه قافله
بخش چهار واحد | دلم پر زد آقا سوی کربُبَلا
بخش پنجم واحد | هم گدای آشنای روضه های تو منم من
بخش ششم واحد | دل و جان در گرو حضرت جانان داریم
بخش هفتم تک | کاش جانم بود قابل تا فدایت می شدم
بخش هشتم شور | گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام
بخش نهم شور | جشن یک سالگیت مبارکه، تولد شهادتیت شده

یک دیدگاه