مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲۶ مهرماه ۹۷
حجت الاسلام و المسلمین جابرانصاری
🔊 بخش اول #مناجات | بی نگاهات بی پناهم نگرانم آقا
🔊 بخش دوم #روضه | بابا آن کس که زد نقاب حلالش نمی کنم
🔊 بخش سوم #زمینه | لشکر ارباب راه افتاده
🔊 بخش چهارم #واحد | جهان محوِ تماشایِ قیامِ اربعینیهاست
🔊 بخش پنجم #تک | اشهد و انک تسمع و کلامی اشهد انک ترا مقامی
🔊 بخش ششم #شور | به حال خودم رهام نکن

یک دیدگاه