مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲۹ آذر ۹۷
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام جدیدی
🔊 بخش اول #مناجات | الهی و سیدی فاسئلک بالقدرة التی
🔊 بخش دوم #روضه | هر زمان دلتنگ زهرا میشوم قم میروم
🔊 بخش سوم #زمینه | فابک للحسین یعنی برات گریه کنم
🔊 بخش چهارم #شور | خیلی وقته پای دلم پیش تو گیره
🔊 بخش پنجم #شور | دلم تو روضه تو شکسته مثلِ شیشه
🔊 بخش ششم #شور | مرده بُدَم زنده شدم به مرتضی بنده شدم

یک دیدگاه