مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۳ مرداد ۹۸
🔊 #سخنرانی جانباز سرافراز استاد نصری
🔊 بخش اول #مناجات | برای دیدنِ روی تو ناله ها دارم
🔊 بخش دوم #روضه | پسرِ فاطمه تشنه است
🔊 بخش سوم #زمینه | سلطان عالَم خاطره های خوبی تو حرمِ تو دارم
🔊 بخش چهارم #شور | اشک ارثیه یِ عشقِ اشک مرثیه ی عشقِ
🔊 بخش پنجم #شور | منی که عشقُ با روضه فهمیدم

یک دیدگاه