مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۳۰ آبان ۹۸
🔊 #سخنرانی جانباز سرافراز دکترمحسن نصری
🔊 بخش اول مناجات حضرت علی در مسجد کوفه
🔊 بخش دوم #مناجات | از دلم زنجیر عشق این و آن را باز کن
🔊 بخش سوم #روضه | فاطمه روضه گرفته ای خدا
🔊 بخش چهارم #تک | همه دین من این حب علی و بغض دشمن مولاست
🔊 بخش پنجم #شور | با هرکی بجز حسین رفیق شدم بیهوده است
🔊 بخش ششم #شور | ای ماهِ شب تارم نوکریت شده کارم | کربلایی علی رحیمی
🔊 بخش هفتم #نوحه | به جرم اینکه ندارم پدر زدند مرا

یک دیدگاه