مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۴ بهمن ۹۷
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام جابر انصاری
🔊 بخش اول #مناجات | گمشدی بنده ی گمراه بگو یازهرا
🔊 بخش دوم #روضه | هر زمان مادری آمد برود از گذری
🔊 بخش سوم #روضه | ای عروس مو سفیدم آرزوها داشتم
🔊 بخش چهارم #زمینه | مادر مهربونی روح خونمونی واسه موندن دعا کن
🔊 بخش پنجم #شور | حالت بده شبیه زندگیم یعنی میشه بازم مثل قدیم
🔊 بخش ششم #واحد | خانومم دلت از این دنیا گرفته مگه نه
🔊 بخش هفتم #واحد | شب تاریک کنار تو به سر می آید
🔊 بخش هشتم #واحد | جانم جانم جانم ، تو شاه و سلطانم
🔊 بخش نهم #شور | اگه گریه کنت علامه ی قاضی
🔊 بخش دهم #شور | وقتی سرِ نمازتی خدا خودش غرقِ تماشاته
🔊 بخش یازدهم #روضه | علی رو حلال کن واسه زخم بازوت

یک دیدگاه