مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۴ مهر ۹۸
🔊 #سخنرانی دکتر خادمی
🔊 بخش اول #مناجات | محرمی که نباشی در آن محرم نیست
🔊 بخش دوم #زمزمه | هیئت کجا و این نوکر آلوده
🔊 بخش سوم #روضه | شرم دارم که بگویم سخن از تشنه لبی
🔊 بخش چهارم #زمینه | تصورِ اینکه رسیدم حرم برای من آبِ روی آتیشِ
🔊 بخش پنجم #واحد | این روزها هرجا رد میشم حرف بهشتِ عاشقاست
🔊 بخش ششم #واحد | راهِ نجف کربلا جاده نورِ تو این ظلمت
🔊 بخش هفتم #شور | من میخام به هوای کودکیم برگردم

یک دیدگاه