مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۶ تیر ۹۸
🔊 #سخنرانی استاد دکتر خادمی
🔊 بخش اول #مناجات | دلیل دارد اگر سر به زیر و غمگینم
🔊 بخش دوم #روضه | نفس نفس زدنم را حسین میبیند
🔊 بخش سوم #زمینه | رسیدی و باز نسیمِ کربلا وزیده (ویژه #شهدا ی تازه تفحص شده)
🔊 بخش چهارم #شور | به کَرمت خدا چقدر برکت داده
🔊 بخش پنجم #مناجات | سوزِ همیشه جگرم باش یاحسین

یک دیدگاه