مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۷ اردیبهشت/جشن اعیاد شعبانیه
🔊 سخنرانی دکتر امیر حسین بانکی
🔊 مدح / بسته است تمام دین آیین به امام
🔊 سرود / سرود ونفمه خوانی حضرت علی
🔊 سرود / روی لبهام ذکر ناد حیدر میگم امشب بی اراده حیدر
🔊 سرود / دنیا امشب دنیا داره عشق از این پس معنا داره
🔊 سرود / ای که روی دوش منه تا به قیامت علمت
🔊 مدح / ماکه هستیم انتخاب حسین از دعاهای مستجاب حسین
🔊 سرود / منم حیدری منصب دلم پر زده امشب

یک دیدگاه