مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۸ آذر ماه ۹۷
🔊 #سخنرانی حجت السلام والمسلمین جدیدی
🔊 بخش اول #سرود | من مستِ علی هستم هوشیار نخواهم شد
🔊 بخش دوم #سرود | هوا بهاری عمر همه سیاهیا سر شد
🔊 بخش سوم #سرود | هوا بهاری عمر همه سیاهیا سر شد
🔊 بخش چهارم #سرود | حیدر علی مولا کننده خیبر علی مولا
🔊 بخش پنجم #مدح | معادلات نگاه مرا به هم زده ای
🔊 بخش ششم #سرود | حیاط آسمونو با ستاره ها تزیین میکنن
🔊 بخش هفتم #سرود | خونه ات آباد که شدم خونه خرابت

یک دیدگاه