مراسم بعدی

جشن مبعث پیامبر اکرم(ص)
حجت الاسلام علیدادی
بخش اول سرود | به نام نامی حیدر قلم به دست شدم
بخش دوم سرود | خورشید جهان سر زد بارون رحمت امشب اومد
بخش سوم سرود | خورشید جهان سر زد بارون رحمت امشب اومد
بخش چهارم سرود | آبروی دنیا علیِ جانشین طاها علیِ
بخش پنجم مدح | امشب ای غار حرا از هر شبی زیباتری
بخش ششم سرود | جونم فدای شاه خیبر دارم هوای شاه خیبر
بخش هفتم سرود | باب الحوائج والا مدارج ای ذکر رایج ابالادب
بخش هشتم سرود | جبرئیل اومده با پیمونه، تو حرا به که چه گل بارونِ
بخش نهم سرود | شور و شعف بیارید برا من ساز و می تهور و دف بیارید
بخش دهم مدح | به نام نامی حیدر قلم به دست شدم

یک دیدگاه