مراسم بعدی

میلاد امام رضا (علیه السلام) ۹۶
🔊 سخنرانی | دکتر حسین مطیع
🔊 سرود|لطف تو مثله سایه در دنبالم| سیدرضانریمانی
🔊 سرود|لطف تو مثله سایه در دنبالم| سیدرضانریمانی
🔊 سرود|حرمت عشق غمت عشق مرامت عشقه|سیدرضانریمانی
🔊 سرود |پدرم میگفت دمادم عبدحیدرم|سیداکبرمیری
🔊 مدح|یارب اسیر دیده خوبان شده دلم|سیداکبرمیری
🔊 سرود|خورشید و ازرو برده یه گنبد طلایی|سیداکبرمیری
🔊 سرود|ساقی حضرت اربابی|سیداکبرمیری
🔊 سرود|قد رعنا نداری که داری آقا| سیدرضانریمانی

یک دیدگاه