مراسم بعدی

هفتگی۱۲ تیر ۹۹ | ولادت امام رضا(ع)
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام جابر انصاری
🔊 بخش اول #سرود | تویی نشاط آهوی دشت و دمن ها
🔊 بخش دوم #سرود | تویی نشاط آهوی دشت و دمن ها
🔊 بخش سوم #سرود | دلامون رو پر میدیم تا زیر پای زائراتون
🔊 بخش چهارم #سرود | مستی دریا دوباره چه بی حد شد
🔊 بخش پنجم #سرود | به آوای علی ولی الله به امضای علی ولی الله
🔊 بخش ششم #مدح | آمده چشم روشن دیگر
🔊 بخش هفتم #سرود | راضی به رضاتم من که گداتم من
🔊 بخش هشتم #سرود | کوچه راه بندونه نم نم بارونه
🔊 بخش نهم #سرود | بهترین آهنگم یا حیدر یاحیدر

یک دیدگاه