مراسم بعدی

هفتگی ۵ تیر ۹۹ | ولادت حضرت معصومه(س)
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام جابر انصاری
🔊 بخش اول #سرود | شأن سوره مریم در وصف تو خانومِ
🔊 بخش دوم #سرود | شأن سوره مریم در وصف تو خانومِ
🔊 بخش سوم #سرود | ان السعید، کل سعید، حق سعید
🔊 بخش چهارم #سرود | ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده
🔊 بخش پنجم #مدح | مولای ما نمونه انسان کامل است
🔊 بخش ششم #سرود | خورشید کم کم میره پشت ابرا
🔊 بخش هفتم #سرود | معتکف شب احیا بگو با حضرت زهرا
🔊 بخش هشتم #سرود | روی سینه هر دو دست
🔊 بخش نهم #مدح | امیرالحق امیرالعشق امیرالمومنینی تو

یک دیدگاه