مراسم بعدی

ولادت حضرت معصومه ۲۸ تیر ماه ۹۷
سخنرانی حجت السلام کریمی
بخش اول سرود | اومدم دردَمو درمون کنم
بخش دوم سرود | اومد دومین کوثر بهترین خواهر، معصومه
بخش سوم سرود | تو نبض پیغمبرانی امیر هر دو جهانی
بخش چهارم مدح | تا به معراج تقرب برسانند مرا
بخش پنج سرود | وقتی تو صحن تو میشینم یا معصومه
بخش ششم سرود | ارباب شدی به هرکسی رو نزنم

یک دیدگاه