مراسم بعدی

میلاد امام علی (علیه السلام) | ۹ فروردین۹۷
🔊 سخنرانی | حجت الاسلام دهقانی | عظمت امیرالمومنین علی علیه السلام
🔊 بخش اول #سرود | ای جان علی جانان علی دینم علی ایمان علی
🔊 بخش دوم #سرود | قبل از سخن و هر عملی سینه دریده
🔊 بخش سوم #سرود | گشتن ملائک همه خورسند به دورش
🔊 بخش چهارم #مدح | آئینه ی تمام نمای خدا علی است
🔊 بخش پنجم #سرود | قبله و دین و دنیای من علیه، یا حدر
🔊 بخش ششم #سرود | چکار میکنه لشکر دشمن و تار و مار میکنه
🔊 بخش هفتم #مدح | دست خدا و نفس پیغمبر فقط علی است

یک دیدگاه