جلسه هفتگی ۳ مهر ماه ۹۹⁣

آخرین های : جلسات هفتگی

 • جلسه هفتگی ۳ مهر ماه ۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • جلسه هفتگی ۲۷شهریور ماه ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام رهبر
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • جلسه هفتگی ۲۰ شهریور ماه ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام کریمی
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • جلسه هفتگی ۱۳ شهریور۹۹

  سخنران: حجت الاسلام حقیقت نژاد
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲ مرداد ماه ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام حقیقت نژاد
  با مدیحه سرایی :: سیدرضانریمانی،علیرضاشریفی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۶ تیر ماه ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱۹ تیر ماه ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام حقیقت نژاد
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • ۲۹خرداد ۹۹ | شهادت امام صادق(ع)

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی،علیرضا شریفی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۲خرداد ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام جوادی
  بانوای: سیدرضا نریمانی،قاسمعلی محسنی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱۵ خرداد ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام جوادی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۸ خرداد ۹۹

  سخنران: عبدالمحمود محمودی،محمد احمدیان
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۹ اسفند ماه ۹۸

  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱ اسفند ماه ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام محسنی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم اولین سالگرد شهیدامیداکبری

  سخنران: حجت الاسلام دانش
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱۷ بهمن ماه ۹۸

  سخنران: آیت الله کاظم صدیقی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۶ دی ماه ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی،کربلایی شریفی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب