جلسه هفتگی ۲۰ شهریور ماه ۹۹

 • جلسه هفتگی ۱۳ شهریور۹۹

  سخنران: حجت الاسلام حقیقت نژاد
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

 • شب یازدهم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام رنجبر
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

 • شب دهم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام رنجبر
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

آخرین های : جلسات هفتگی

 • جلسه هفتگی ۲۰ شهریور ماه ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام کریمی
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • جلسه هفتگی ۱۳ شهریور۹۹

  سخنران: حجت الاسلام حقیقت نژاد
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲ مرداد ماه ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام حقیقت نژاد
  با مدیحه سرایی :: سیدرضانریمانی،علیرضاشریفی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۶ تیر ماه ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱۹ تیر ماه ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام حقیقت نژاد
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • ۲۹خرداد ۹۹ | شهادت امام صادق(ع)

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی،علیرضا شریفی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۲خرداد ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام جوادی
  بانوای: سیدرضا نریمانی،قاسمعلی محسنی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱۵ خرداد ۹۹

  سخنران: حجت الاسلام جوادی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۸ خرداد ۹۹

  سخنران: عبدالمحمود محمودی،محمد احمدیان
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۹ اسفند ماه ۹۸

  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱ اسفند ماه ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام محسنی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم اولین سالگرد شهیدامیداکبری

  سخنران: حجت الاسلام دانش
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱۷ بهمن ماه ۹۸

  سخنران: آیت الله کاظم صدیقی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۶ دی ماه ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی،کربلایی شریفی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • ویژه برنامه شهادت حاج قاسم سلیمانی

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی، مهدی خیامیان
  محل برگزاری: گلستان شهدای اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۵ دی ماه ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام جابرانصاری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب