مراسم هفتگی ۹ اسفند ماه ۹۸

آخرین های : جلسات هفتگی

 • مراسم هفتگی ۹ اسفند ماه ۹۸

  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱ اسفند ماه ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام محسنی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم اولین سالگرد شهیدامیداکبری

  سخنران: حجت الاسلام دانش
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱۷ بهمن ماه ۹۸

  سخنران: آیت الله کاظم صدیقی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۶ دی ماه ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی،کربلایی شریفی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • ویژه برنامه شهادت حاج قاسم سلیمانی

  سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی، مهدی خیامیان
  محل برگزاری: گلستان شهدای اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۵ دی ماه ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام جابرانصاری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۸ آذر ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام سیدهادی محمودی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۱ آذر ۹۸

  سخنران: حاج حسین یکتا
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۳۰ آبان ۹۸

  سخنران: جانباز سرافراز دکترمحسن نصری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی،کربلایی علی رحیمی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲ آبان ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام محمودی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حرم زینبیه اصفهان

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۱۱ مهر ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام کریمی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۴ مهر ۹۸

  سخنران: دکتر خادمی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: خیابان زینبیه،حرم حضرت زینب(س)

  مشاهده مطلب
 • شهادت امام جواد(ع) – ۱۰مرداد۹۸

  سخنران: حجت الاسلام جابرانصاری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: خیابان جی ، همدانیان ، مسجد محمدیه

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۳ مرداد ۹۸

  سخنران: جانباز سرافراز استاد نصری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: خیابان جی ، همدانیان ، مسجد محمدیه

  مشاهده مطلب
 • مراسم هفتگی ۲۷ تیر ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام دکتر شریفی
  بانوای: حاج امیرعباسی،کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: خیابان جی ، همدانیان ، مسجد محمدیه

  مشاهده مطلب