جلسه هفتگی ۳ مهر ماه ۹۹⁣

آخرین های : آرشیو محرم

 • شب یازدهم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام رنجبر
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب دهم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام رنجبر
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب نهم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام رنجبر
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب هشتم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام رنجبر
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب هفتم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام رنجبر
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب ششم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام رنجبر
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب پنجم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام ماندگاری
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب چهارم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام ماندگاری
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب سوم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام ماندگاری
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب دوم محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام ماندگاری
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب اول محرم ۱۳۹۹⁣

  سخنران: حجت الاسلام ماندگاری
  با نوای :: کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  مشاهده مطلب
 • شب دهم محرم ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب نهم محرم ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب هشتم محرم ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب هفتم محرم ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب ششم محرم ۹۸

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • صفحه 1 از 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4