مراسم هفتگی ۹ اسفند ماه ۹۸

آخرین های : آرشیو رمضان

 • شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام جابرانصاری
  بانوای: کربلایی نریمانی،فیروزی،گلبان
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام جابر انصاری
  بانوای: کربلایی سیدرضانریمانی،کربلایی رضا احمدی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام جابر انصاری
  بانوای: حاج حسین شیروانی ، کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام مهدوی ارفع
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی،مهدی صدیقی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام مهدوی ارفع
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام مهدوی ارفع
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام مهدوی ارفع
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام دکتر جوادی
  بانوای: حاج محمدربانی،کربلایی سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیستم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام دکتر جوادی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب نوزدهم ماه مبارک رمضان۹۸ | شب قدر

  سخنران: حجت الاسلام علی رهبر
  بانوای: حاج محمد ربانی،سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب هجدهم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام علی رهبر
  بانوای: نریمانی،حیدر،محسنی،سویزی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب هفدهم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام رهبر
  بانوای: حاج مجید صابری ، کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب شانزدهم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: حجت الاسلام داستانپور
  بانوای: نریمانی،ملکی،بصیرت،کیساری
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب پانزدهم ماه مبارک رمضان | میلاد امام حسن(ع)

  سخنران: آیت الله مهدوی
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب چهاردهم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: دکتر بانکی پور
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب سیزدهم ماه مبارک رمضان۹۸

  سخنران: دکتر امیر حسین بانکی پور
  بانوای: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب