شب بیست و پنجم رمضان ۹۷

 • شهادت امام صادق (ع) ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام مهدوی ارفع
  با مداحی: سید رضا نریمانی
  محل برگزاری: خیابان جی مسجد محمدیه

 • مراسم هفتگی ۱۴ تیر ماه ۹۷

  سخنران: سخنرانی حجت الاسلام جابر انصاری
  با مداحی: سید رضا نریمانی
  محل برگزاری: خیابان جی مسجد محمدیه

 • شب بیست و هفتم رمضان ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام جابر انصاری
  با مداحی: حاجی علی اکبری،حیدر،نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل ،حسینیه شهدای بسیج

آخرین های : آرشیو رمضان

 • شب چهارم مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵

  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین وزنه
  مناجات خوانی: سید رضا نریمانی
  محل برگزاری: خ کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب سوم مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵

  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حقیقت نژاد
  مناجات خوانی: سید رضا نریمانی
  محل برگزاری: خ کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب دوم مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵

  سخنران: حجت الاسلام وزنه
  مناجات خوانی: سید رضا نریمانی، مهدی خیامیان
  محل برگزاری: خ کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب اول مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵

  مناجات خوانی:: سید رضا نریمانی
  محل برگزاری: خ کمال اسماعیل،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه-شب سی ام رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه-شب بیست و نهم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه-شب بیست و هشتم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه- شب بیست و هفتم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه- شب بیست و ششم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه- شب بیست و پنجم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه-شب بیست و چهارم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه- شب بیست و سوم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه-شب بیست و دوم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه- شب بیست و یکم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه- شب بیستم رمضان

  مشاهده مطلب
 • ۳۰ شب مناجات عاشقانه- شب نوزدهم رمضان

  مشاهده مطلب