مراسم بعدی

همکاری در قسمت فضاسازی

کسانی که تمایل دارند جهت آماده سازی جلسات هیئت در قسمت فضاسازی داخل و خارج جلسه فعالیت کنند با شماره زیر تماس حاصل فرمایند.

۰۹۳۹۵۷۰۲۴۷۴ سعادت

یک دیدگاه

پخش جلسات هفتگی هیئت فدائیان حسین(ع)
تور مشهد از اصفهان