مراسم بعدی

همکاری در قسمت فضاسازی

دوستانی که تمایل دارند جهت آماده سازی جلسات هیئت در قسمت فضاسازی داخل و خارج جلسه فعالیت کنند با شماره زیر تماس حاصل فرمایند.

فراخوان دعوت به همکاری

۰۹۳۹۵۷۰۲۴۷۴ سعادت

یک دیدگاه