مراسم بعدی

صفحات هیئت فدائیان حسین(ع) درفضای مجازی

صفحات رسمی هیئت در فضای مجازی ::

 

http://fadaeianhosein.ir

کانال سیدرضا نریمانی:

  telegram.me/fadaeianhoseinir

instagram.com/fadaeianhoseinir

 


 

ارتباط مستقیم با سید رضا نریمانی

narimani@fadaeianhosein.ir

 

2 دیدگاه

پخش جلسات هفتگی هیئت فدائیان حسین(ع)

درباره ما


ایمیل هیئت :
info@fadaeianhosein.ir

ارتباط با سید رضا نریمانی:
narimani@fadaeianhosein.ir

درگاه ارتباط هیئت

فدائیان حسین