مراسم بعدی

اردوی زیارتی مشهدمقدس

تاریخ سفر:
۱۸ الی ۲۳ مرداد ۹۵

? هزینه سفر :
۱۶۰هزارتومان

fadaeian

2 دیدگاه

پخش جلسات هفتگی فدائیان حسین(ع)