مراسم بعدی

اردوی زیارتی مشهدمقدس۹۵

هیئت فدائیان حسین (ع) در نظر دارد در  تاریخ ۱۸ مرداد ۹۵ اقدام به برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس تاریخ نماید.

 

? هزینه سفر :
۱۶۰هزارتومان

fadaeian

2 دیدگاه