مراسم بعدی

جمع آوری کمکهای نقدی (آبادان و خرمشهر)

♦️به اطلاع محبان اهل بیت می رسانیم با توجه به مشکل آب در مناطق #آبادان و #خرمشهر ، شما عزیزان می توانید با اهدای کمکهای نقدی ، هموطنان خود را یاری نمایید.

♦️شما عزیزان میتوانید کمک های نقدی جهت خرید منابع آب برای توزیع در روستاها را روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۹۷ در مکان برگزاری جلسه هیئت اهدا نمایید و یا از طریق لینک زیر و با درج توضیحات به جهت استفاده برای کمک رسانی واریز نمایید.
Fadaeianhosein.ir/pays
_____
🔸خیابان جی،خیابان همدانیان،مسجدمحمدیه
_____
هیئت فدائیان حسین (علیه السلام) اصفهان

یک دیدگاه