جشن میلاد سرداران کربلا – 24 بهمن 1402

شور روضه | ای وای حسین ای وای حسین / حاج سید رضا نریمانی

شور | سینم بوی تربت داره / حاج سید رضا نریمانی

روضه | نگاهم ماند و از درها نیامد نشانی از کبوترها / حاج سید رضا نریمانی

سرود | عشقت جاری توی سینه ام / حاج سید رضا نریمانی

روضه / دوباره گریه ام بارانیم من / حاج سید رضا نریمانی

شور روضه | بعد از اون آتیش دود و خاکستر / حاج سید رضا نریمانی

شور | میبینی بغض و سینه زدن و / حاج سید رضا نریمانی

روضه | هر چند کهنه پیراهنی داشتی چه شد / حاج سید رضا نریمانی

شور روضه l ای وای پر از زخمی ای وای پر از خونی / حاج سید رضا نریمانی