روضه | انگار نه انگار دیروز همین جا یکی خورد به دیوار / حاج سید رضا نریمانی

🔊 بخش چهارم روضه | انگار نه انگار دیروز همین جا یکی خورد به دیوار / حاج سید رضا نریمانی | دریافت | متن📋 انگار نه انگار، دیروز همینجا یکی خورد به دیوار

سبک_روضه

روضهحضرتزهرا (س)

با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انگار نه انگار، دیروز همینجا یکی خورد به دیوار
انگار نه انگار، یه زن رو زدن بین انظار
انگار نه انگار، دیروز یه بچه شهید شد با مسمار
انگار نه انگار، اونقد زدند دستش افتاده از کار

بی‌حیا تر این کوچه، کوچه کوفه و شامه
سخت‌تر از روضه‌ی سیلی، روضه سنگ رو بامه

انگار نه انگار، می‌بینه از روی نیزه علمدار
انگار نه انگار، توو دست و پا سر میوفته هزار بار
انگار نه انگار، ناموس پیغمبره توی بازار

*شاعر: #محسنعربخالقی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ