زمینه | اگر چه حیدر تنهاست سپاه حیدر زهراست / حاج سید رضا نریمانی

🔊 بخش پنجم زمینه | اگر چه حیدر تنهاست سپاه حیدر زهراست / حاج سید رضا نریمانی | دریافت | متن📋 اگرچه حیدر تنهاست

سبک_زمینه

با نوای حاج سید رضا نریمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگرچه حیدر تنهاست
سپاه حیدر زهراست
پناه زهرا حیدر
پناه حیدر زهراست

دم در شد / چه نبردی و چه پیکاری
علی دارد / چه فدایی و چه غم‌خواری
که زهرا داشت / چه حمایت و چه ایثاری

ز شعله با خبر شد
کنار در سپر شد
کسی نماند و زهرا
فدایی حیدر شد

« وای مادر؛ وای مادر»

در آتش غم حیدر
در آتش در زهرا
حبیب زهرا حیدر
خلیل حیدر زهرا

دل زهرا / دل مرتضی از آن غم سوخت
دل حیدر / دل فاطمه چه با هم سوخت
در آن آتش / به خدا که قلب عالم سوخت

دوباره ظلم نمرود
دوباره آتش و دود
سپاه حیدر تنها
میون شعله‌ها بود

« وای مادر؛ وای مادر»

عزیز حیدر آمد
شکسته پهلو برگشت
کنار آن در آمد
شکسته بازو برگشت

علی بود و / دل کوچه غرقِ غوغا شد
علی بود و / درِ خانه با لگد وا شد
علی بود و / غم او فراقِ زهرا شد

دوباره داد و فریاد
هجوم ظلم و بیداد
کنار در ای فضه
بیا که زهرا افتاد

« وای مادر؛ وای مادر»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ