زمینه | حق باور فاطمه بود با شوهر فاطمه بود / حاج سید رضا نریمانی

🔊 بخش پنجم زمینه | حق باور فاطمه بود با شوهر فاطمه بود / حاج سید رضا نریمانی | دریافت | متن📋 حق باور فاطمه بود

سبک_زمینه

با نوای حاج سید رضا نریمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق باورِ فاطمه بود
با شوهرِ فاطمه بود
حق حیدرِ فاطمه بود
به فدای علی، سَرِ فاطمه بود

تمام این عالم در تدبیر علی
تمام عالم گرمِ تکبیر علی
تمام قرآن یکسر تفسیر علی

دو دریا در، کنارِ هم
یکی زهرا، یکی حیدر
یکی اول، یکی آخر
یکی حمد و، یکی کوثر

«علی مولا، علی مولا
علی مولا، علی مولا»

در آتشِ غم کوثر
در بندِ ستم حیدر
از ضربه‌ی میخِ در
وسطِ آتش، شده گُل پَرپَر

علی پس از پیغمبر دلخوش به تو بود
علی کنارِ آن در دلخوش به تو بود
بمان که عُمری حیدر دلخوش به تو بود

شدی خاموش و می‌بینم
غروبِ آفِتابم را
به خون افتاده می‌بینم
شهیدِ انقلابم را

«علی مولا، علی مولا
علی مولا، علی مولا»

داغت شده مشکلِ من
آتش زده بر دلِ من
سوزد همه حاصلِ من
غمِ رفتنِ تو، شده قاتلِ من

امیدِ حیدر رفتی حالا چه کنم؟!
بگو پس از با این دنیا چه کنم؟!
پس از تو با این غمها زهرا چه کنم؟!

مَرو زهرا، بمان با من
علی را دستِ غم نسپار
من و تو جانِ هم هستیم
علی را بی علی مَگذار

« اُمُّنا زهرا، اُمُّنا زهرا
اُمُّنا زهرا، اُمُّنا زهرا»

*شاعر: #محسن_ناصحی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ