شور روضه | ای وای حسین ای وای حسین / حاج سید رضا نریمانی

🔊 بخش نهم شور روضه | ای وای حسین ای وای حسین / حاج سید رضا نریمانی | دریافت | متن📋 مونده روی زمین پیکر تو رها

سبک_روضه

روضهامامحسین (ع)

با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مونده روی زمین ، پیکر تو رها
السلامُ علیٰ مَن دَفَنَ اهلِ قُریٰ
خواهرت اگه نیست ، رفته شام بلا
ریگ و رمل بیابان برات گرفتن عزا

همه منتظرن، مادرت برسه
کاش صدای برادر به خواهرش برسه
دست قاتل اگه، به سرش برسه
آخ خدا به داد موی دخترش برسه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ