شور | سراب منم زلال مثه آب تویی / حاج سید رضا نریمانی

🔊 بخش هشتم شور | سراب منم زلال مثه آب تویی / حاج سید رضا نریمانی | دریافت | متن📋 سراب منم

سبک_شور

با نوای حاج سید رضا نریمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سراب منم
زلال مثه آب تویی
محبت ناب تویی تویی تویی

فقیر منم
امید فقیر تویی
که خِیر کثیر تویی تویی تویی

مادر مادر؛ چادرت پناه بی‌پناها
مادر مادر؛ تویی آبروی روسیاها
مادر مادر؛ یه نگام کن از اون نگاها
مادر مادر

مادر مادر؛ کس و کار همه بچه‌هایی
مادر مادر؛ دلتنگم بگو کجایی
مادر مادر؛ همیشه نگران مایی
مادر مادر

نغمه‌ی هر روزم؛ یا زهرا یا زهرا
مادر دلسوزم؛ یا زهرا یا زهرا

گدات منم
همیشه بَرات تویی
مفرح ذات تویی تویی تویی

غریق منم
دو دست نجات تویی
حیات و ممات تویی تویی تویی

مادر مادر؛ من ظلمتم و تویی مهتاب
مادر مادر؛ نگرانم و مضطر و بی‌تاب
مادر مادر؛ شب اول قبرم و دریاب
مادر مادر

مادر مادر؛ به خودم که امیدی ندارم
مادر مادر؛ به دادم نرسی بیچاره‌م
مادر مادر؛ بذا‌ سر رو دامنت بذارم

ای دُر نایابم؛ یا زهرا یا زهرا
مادر اربابم؛ یا زهرا یا زهرا

نغمه‌ی هر روزم؛ یا زهرا یا زهرا
مادر دلسوزم؛ یا زهرا یا زهرا

*شاعر: #حمید_رمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ