زمینه / قیمت موندن با عشق و / حاج سید رضا نریمانی

روضه / دلم ای یار شده زخمی / حاج سید رضا نریمانی

روضه / گیرم آتش به جفا در که نباید می‌سوخت / حاج سید رضا نریمانی

مناجات / به رغم هجر تو شد عمر من تمام آقا | حاج سید رضا نریمانی