مراسم بعدی

جلسه هفتگی پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه ۹۵/شهادت امام محمد باقر (ع)
سخنرانی حجت الاسلام حقیقت نژاد
تلاوت قرآن توسط قاری نوجوان برادر ایروانی
مناجات: حس من این است هر دم بی وفا تر میشوم/ سید رضا نریمانی
روضه: درد من درد جان کندن آقاست بین نیزه ها/ سید رضا نریمانی
زمینه: غروب و دلتنگی چشم به خورشید میدوزه/ سید رضا نریمانی
واحد: آمده ذی الحجه و افتاده ام یاد منا/ سید رضا نریمانی
واحد: میرود تا به خدا کاروان شهدا/ قاسمعلی محسنی
حماسی: دلهای عالم خون از شجر ملعونه/ سید رضا نریمانی
شور: ما همه میریم شهدا هستن، قرآنمون میگه شهید زنده است
شور: زینب زینب، زینب جانم زینب/ سید رضا نریمانی

یک دیدگاه