مراسم بعدی

جلسه هفتگی پنجشنبه ۲۸ مرداد ۹۵/مناجات خمسه عشر
سخنرانی استاد خادمی
تلاوت قرآن توسط قاری نوجوان علیرضا باقری
مناجات خوانی توسط سید رضا نریمانی
مناجات خمسه عشر / سید رضا نریمانی
روضه خوانی امام حسین علیه السلام/ سید رضا نریمانی
زمینه: این حسین حسین های هر شب رو صدقه سر خمینی داریم
شور: بیا باهم بازی کنیم که حوصلم سر رفته باز
شور: من از هیچکی بجز تو آقا خیری ندیدم

یک دیدگاه