مراسم بعدی

شب بیستم مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵
زمینه: غصه ی نامردمی ها سنگینی رو دلش شد/حاج محمد یزدخواستی
شور: ما همگی مدافعان حرم زینبیم/حاج محمد یزدخواستی

یک دیدگاه