مراسم بعدی

شب بیست و ششم مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵
سخنرانی استاد دکتر خادمی
مناجات و روضه خوانی توسط سید رضا نریمانی
دعا و مناجات خوانی / سید رضا نریمانی
روضه خوانی امام رضا علیه السلام/سید رضا نریمانی
زمینه: ولدی علی / سید رضا نریمانی
شور: عشق قیمت نداره / سید رضا نریمانی

یک دیدگاه