مراسم بعدی

شب بیست و هفتم مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵
سخنرانی استاد دکتر خادمی
مناجات و دعا خانی توسط سید رضا نریمانی
قسمت دوم دعا و روضه خوانی
زمینه: من به این جسم نحیفم قانع ام/ سید رضا نریمانی
شور: ای عشق همیشگی من / سید رضا نریمانی
شور: حرم حرم حال و هواش توی سرم/ سید رضا نریمانی

یک دیدگاه