مراسم بعدی

شب بیست و یکم مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵
زمینه: راحت شدم دیگه از تنهایی هام راحت شدم/سید رضا نریمانی
شور: اونکه میگه برا پول رفتن اینا/ سید رضا نریمانی

یک دیدگاه