مراسم بعدی

شب نوزدهم مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵
حجت الاسلام حقیقت نژاد
بخش اول - مناجات و قسمت اول دعای جوشن کبیر | سیدرضانریمانی
بخش دوم - مناجات و قسمت دوم دعای جوشن کبیر | حاج محمد ربانی
بخش سوم - مناجات و قسمت سوم دعای جوشن کبیر | سیدرضانریمانی
بخش چهارم - روضه خوانی و قسمت پایانی دعای جوشن کبیر | سیدرضانریمانی
بخش پنجم - زمینه - سیدرضا نریمانی | زخمی کینه ام امیرالمومنین
بخش ششم - زمینه - سیدرضا نریمانی | کاشکی چشمام یاری کنه
بخش هفتم - شور - سیدرضا نریمانی | یه دل که از دوری ، اسیر غمت هر شبه

3 دیدگاه