مراسم بعدی

محرم ۱۴۳۷ ( مهر ۱۳۹۴) – شب اول
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی
مناجات خوانی توسط سید رضا نریمانی
نوحه و روضه خوانی حضرت مسلم (ع)
بخش اول - زمینه: پسر عمو این کوفی ها پلیدن
بخش دوم - شور: ماه محرم اومد، قراره قلب زارم اومد
بخش سوم - واحد: نمونده یاری جز غم و زاری
بخش چهارم - واحد: خوش به حاله شهدا نور صفا را دیدند
بخش پنجم - حماسی: شمشیر ما واسه دشمن تیزه
بخش ششم - تک: به هوای محرمت به عزای مقدست
بخش هفتم - شور: حرم آرامشی داره دوای چشم کم سومه
بخش اول - زمینه: پسر عمو این کوفی ها پلیدن
بخش دوم - شور: ماه محرم اومد، قراره قلب زارم اومد
بخش سوم - واحد: نمونده یاری جز غم و زاری
بخش چهارم - واحد: خوش به حاله شهدا نور صفا را دیدند
بخش پنجم - حماسی: شمشیر ما واسه دشمن تیزه
بخش ششم - تک: به هوای محرمت به عزای مقدست
بخش هفتم - شور: حرم آرامشی داره دوای چشم کم سومه

21 دیدگاه