مراسم بعدی

محرم ۱۴۳۷ ( مهر ۱۳۹۴) – شب چهارم
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی
مناجات و مصیبت خوانی توسط سید رضا نریمانی
روضه خوانی عبدالله ابن الحسن علیه السلام
بخش اول - زمینه نگو نرو که دلم خونه
بخش دوم - واحد : من و آه بارون تو چشمهای خیسم
بخش سوم - واحد تند: تویی اول و آخر تویی دنیا و محشر
بخش چهارم - شور: منی که کبوترم تو بگو کجا برم
بخش پنجم - شور: ما بسیجی ها پیرو خط دین و قرآنیم
نگو نرو که دلم خونه /زمینه/شب چهارم محرم ۹۴

دانلود نماهنگ

بخش اول - زمینه نگو نرو که دلم خونه
بخش دوم - واحد : من و آه بارون تو چشمهای خیسم
بخش سوم - واحد تند: تویی اول و آخر تویی دنیا و محشر
بخش چهارم - شور: منی که کبوترم تو بگو کجا برم
بخش پنجم - شور: ما بسیجی ها پیرو خط دین و قرآنیم

14 دیدگاه