شب ششم رمضان ۹۷

 • شب پنجم رمضان ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام مرتضوی
  با مداحی: سیدرضانریمانی،قاسمعلی محسنی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل ،حسینیه شهدای بسیج

 • شب چهارم رمضان ۹۷

  شب چهارم رمضان ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین علی دادی
  با نوای:: حاج مجتبی روشن روان،کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل ،حسینیه شهدای بسیج

 • شب سوم رمضان ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین علی دادی
  با نوای: کربلایی سیدرضا نریمانی،کربلایی جواد حیدر
  محل برگزاری: کمال اسماعیل ،حسینیه شهدای بسیج

آخرین های : آرشیو رمضان

 • شب ششم رمضان ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام مرتضوی
  با مداحی: سیدرضانریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل ،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب پنجم رمضان ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام مرتضوی
  با مداحی: سیدرضانریمانی،قاسمعلی محسنی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل ،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب چهارم رمضان ۹۷

  شب چهارم رمضان ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین علی دادی
  با نوای:: حاج مجتبی روشن روان،کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل ،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب دوم رمضان ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین علی دادی
  با نوای:: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: کمال اسماعیل ،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب اول رمضان ۹۷

  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین علی دادی
  با نوای:: کربلایی سیدرضانریمانی،کربلایی مهدی پور
  محل برگزاری: کمال اسماعیل ،حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب سی ام ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین وزنه
  با مداحی:: سیدرضا نریمانی | محمد فیروزی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و نهم ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام وزنه
  با مداحی:: سیدرضا نریمانی|امیرعباس ربیعی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و هشتم ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام وزنه
  با مداحی:: سیدرضا نریمانی|عباس میرخلف
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و هفتم ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام وزنه
  با مداحی:: ربانی،علی اکبری،نریمانی،حیدری
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و ششم ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین محمودی
  با مداحی:: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و پنجم ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین محمودی
  با مداحی:: سیدرضا نریمانی | علی سلمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و چهارم ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین محمودی
  با مداحی:: سیدرضا نریمانی | قاسمعلی محسنی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و سوم ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام عبدالرسول باقری
  با مداحی:: حاج محمدربانی | سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و دوم ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی
  با مداحی:: سیدرضا نریمانی | جواد حیدر
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیست و یکم ماه رمضان۹۶

  سخنران: جناب استاد جعفرعلی
  با مداحی:: سیدرضا نریمانی،محمدرضا شیرگان
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب
 • شب بیستم ماه رمضان۹۶

  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی
  با مداحی:: کربلایی سیدرضا نریمانی
  محل برگزاری: حسینیه شهدای بسیج

  مشاهده مطلب