شور روضه | ای وای حسین ای وای حسین / حاج سید رضا نریمانی

روضه | انگار نه انگار دیروز همین جا یکی خورد به دیوار / حاج سید رضا نریمانی

روضه تشییع شبانه حضرت زهرا سلام الله علیها / حاج سید رضا نریمانی

روضه | به هرکه روز ازل نعمتی عطا کردن / حاج سید رضا نریمانی

روضه | نگاهم ماند و از درها نیامد نشانی از کبوترها / حاج سید رضا نریمانی

روضه | خودش نوشت خود قاتلش نوشت / حاج سید رضا نریمانی

مناجات | الا که صاحب مایی الا که صاحب عزای تمام غم هایی / حاج سید رضا نریمانی

روضه / دوباره گریه ام بارانیم من / حاج سید رضا نریمانی

مناجات و روضه / ببخش ای ابر اگر صحرا نبودیم / حاج سید رضا نریمانی

شور روضه | بعد از اون آتیش دود و خاکستر / حاج سید رضا نریمانی