زمینه | ای خیر کثیر ای مرد دلیر / حاج سید رضا نریمانی

زمینه | اگر چه حیدر تنهاست سپاه حیدر زهراست / حاج سید رضا نریمانی

زمینه | گریه میکنم برات، گریه داره روضه هات / حاج سید رضا نریمانی

زمینه | شنیدم بهتری الحمدلله جدا از بستری الحمدلله / حاج سید رضا نریمانی

زمینه | شونه به موهام داره میزنه مادر / حاج سید رضا نریمانی

زمینه / وقتی سهمم از دنیا این روزای بی رحمه / حاج سید رضا نریمانی

زمینه | حق باور فاطمه بود با شوهر فاطمه بود / حاج سید رضا نریمانی

پیش زمینه | مادر آیینه و آب ، هر نفس ابوتراب / حاج سید رضا نریمانی

زمینه | لالایی رو دامنم مهتابه / حاج سید رضا نریمانی

زمینه l مگه این خونه نبود خونه ای که جبرئیل می رسید احترام می کرد / حاج سید رضا نریمانی