شور | میخوام مثل گذشته ها یاد شهیدا کنم / حاج سید رضا نریمانی

شور | جلوات حی تعالی ای ستون عرش معلی / حاج سید رضا نریمانی

شور | بسم الله بسم علی پیکره تو حید جسم علی / حاج سید رضا نریمانی

شور روضه | ای وای حسین ای وای حسین / حاج سید رضا نریمانی

شور | سراب منم زلال مثه آب تویی / حاج سید رضا نریمانی

شور | میخوام که دنیا رو خلاصه کنم / حاج سید رضا نریمانی

شور | سینم بوی تربت داره / حاج سید رضا نریمانی

شور | زهرای حسین زینبا زینب / حاج سید رضا نریمانی

شور | حبل المتین که ضامن فردای محشره / حاج سید رضا نریمانی

شور | باز داره سر میندازه حیرت آور میندازه / حاج سید رضا نریمانی