| طرح خشت های بهشتی |دوستداران اهل بیت می توانند از طریق درگاه پرداخت آنلاین ویاشماره حساب 151300343111 و 8944-8274-1010-5892 به نام سیدرضا نریمانی در خصوص احداث حسینیه هیئت فدائیان حسین(ع) کمک های نقدی خود را واریز نمایند.×
هم اکنون پخش زنده مراسم

به صورت هم زمان از پایگاه اطلاع رسانی فدائیان حسین (ع) ×

آیا با اختصاص دادن قسمتی، تحت عنوان اشعار اجراشده در هیئت موافق هستید ؟

Loading ... Loading ...
منوی سریع

Fadaeian Hosein | All Rights Reserved | ©2009-2015
Disign by <Mohammad Karbalaie/>