رسول اكرم صلى الله عليه و آله: راست ترين سخن، رساترين پند و زيباترين حكايت، كتاب خدا (قرآن) است.
    امام علی عليه‏ السلام : به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.
    امام على عليه السلام : عاقل ترين مردم كسى است كه از همه پَستى ها دورتر باشد.
    رسول اكرم صلى الله عليه و آله : يا على عقل چيزى است كه با آن بهشت و خشنودى خداوند رحمان به دست مى آيد.
دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت , ۱۳۹۵
مراسم بعدی


آخرین مراسم ها

تور مشهد از اصفهان